Betingelser


Vilkår & Betingelser

 Denne kontrakt er gældende fra 01. Januar 2016 og gælder for alle aftaler indgået med Øzbek ApS, herefter refereret til som ”Fotografen(s)” og kunden anført herover, herefter referet til som “kunden(s)”.

Denne kontrakt forpligter kunden til at give fotografen besked om væsentlige ændringer i dagens program i rimelig tid inden brylluppet, dvs starttidspunkter, adresser, og lign. Fotografen kan ikke, ved manglende informering, holdes til ansvar for evt forsinkelser eller udeblivelser.

Fotografen forbeholder sig ret til at afbryde samarbejdet med kunden øjeblikkeligt, hvis fotografen oplever utilbørlig, truende eller fjendtlig opførsel fra personer ved brylluppet, eller i tilfælde hvor fotografens helbred er i fare.

Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeur). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven.

Fotografen kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner eller genstande.

Fotografen gøre alt for at forhindre tab af materiale, man kan ikke holde til ansvar, hvis hele eller dele af optagels tabes pga. teknisk fejl. I tilfælde af datatab, refunderes hele eller dele af ordrene svarende til tabets størrelse Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves. Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.

Alle billeder taget af fotografen er beskyttet af ophavsretloven. Det betyder at fotografen har alle rettighederne til billederne og de må ikke ændres eller videresælges uden fotografens skriftlige tilladelse. Modtager parret en USB disk/DVD med billeder, giver det begrænset brugsret over billederne, hvilket betyder at parret frit må printe billederne, og dele de redigerede billeder på sociale netværkssider og deres egen hjemmeside, blogs osv. Det er ikke tilladt at videresælge eller benytte redigerede billeder i kommercielle sammenhænge uden skriftlig tilladelse fra fotografen. Det er ikke tilladt at ændre på de redigerede billeder uden fotografens tilladelse, og fotografens navn må ikke optræde i sammenhæng med de uredigerede billeder.

Fotografen forbeholder sig ret til at bruge udvalgte billeder på sin egen hjemmeside, med mindre andet er skriftligt aftalt. I tilfælde af at fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt i denne kontrakt pga en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil fotografen gør alt i fotografens magt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men et evt depositum vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.

I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt.

Det er ikke påtvunget Fotografen at udlevere alle billeder skudt på dagen, hvilke billeder der udleveres til kunden er fotografens egen beslutning. Redigeringen af billederne og det overordnede look vil i sidste ende altid være fotografens beslutning. Fotografen vil lytte til forslag og ideer fra kunden, men i sidste ende vil det være fotografens beslutning. I tilfælde af at kunden aflyser aftalen med fotografen, vil der blive opkrævet et beløb der svarer til 50% eller det aftalte beløv, såfremt fotografen ikke bliver booket til et andet bryllup. Bliver fotografen booket på dagen efterfølgende, vil et beløb svarende til 20% af det aftalte blive opkrævet. Betaling skal ske samme dag eller efter aftale. I tilfælde at betalingen IKKE sker samme dag ville der blive krævet et mindre beløb for administrationsgebyr på 200.-.


Ved manglende betaling bliver materialet tilbage holdt og udleveres når betalingen er gennemført. Ved modtagelsen af beløbet startes kundens foto&video prodedure og leveringstiden forventes at være klar typisk inden 6-8 uger eller efter aftale.

Alle vores priser er inkl. 25% moms - CVR 33809328
error: Content is protected !!